Игри

Информация за страница Бойчиновци

Бойчиновци е град в Северозападна България. Намира се в област Монтана и е в непосредствена близост до този град. Също така е административен център на едноименната община. Вероятно всички хора, които пътуват редовно с влака София-Видин, знаят, че има и гара Бойчиновци,на която влакът има престой, защото чака друг влак. Общината е разположена в Северозападна България в централната част на област Монтана. На запад граничи с община Монтана, а на юг и югоизток – с община Криводол. На север пък граничи с други две общини – Вълчедръм и Хайредин. Нейната територия се пресича от средното течение на река Огоста, а също така и от долното течение на река Ботуня. Територията на общината се равнява на 307 321 дка, като в това число влизат  16 358 дка, които са фонд населени места. Горският фонд пък е 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, делта за отпадъци, както и територии за транспорт и инфраструктура. Средната надморска височина в града пък е 138.7 м. Историята на община Бойчиновци по всяка вероятност е известна добре на местните жители, а несъмнено е изследвана и от много други хора, които по принцип имат задълбочен интерес в областта на историята. Общината е създадена през 1910 г. посредством отделяне от Белотинската община. Впоследсвие тя започва да съществува като самостоятелна, а в нейния състав влизат още освен Бойчиновци, Охрид и Пали лула. С указ номер 694 пък от 25.11.1922 г. се постановява село Портитовци да се присъедини към общината.

                До тогава то е било към община Люта. През 1935 г. към общината се присъединява и друго село – Ерден, което преди е било самостоятелна община. След своето създаване общината решава някои по-важни задачи, които заслужават внимание. Те са свързани с приемането на общински бюджет, бюджетите на училищните настоятелства, както и определяне и събиране на приходите и разпореждането с общинската собственост. С указ номер 1942 от 4 септември 1974 г. на Държавния съвет на Народна Република България Бойчиновци е обявено за град. Със същия указ пък село Огоста се заличава от списъка на населените места и се присъединява към вече признатия за град Бойчиновци като негов квартал. С друг указ – номер 2296, който е от 22.12. 1978 г. на ДС на НРБ се извършват административно-териториални промени като в Бойчиновската община със седалище в едноименния град , Михайловградски окръг, се включват следните населени места: селата Ерден, Охрид Пали лула, Портировци, Владимирово, Мадан, Мърчево и Бели брег. С тези промени общината променя своите граници, като включва и бившите общини Владимирово, Мърчево, Мадан и село Бели брег. В религиозно отношение мнозинството от жителите на града са православни християни. Жп гарата пък е разположена на 57 км от възловата гара Мездра, по линията Мездра-Видин. Тук се прави връзката за село Ерден и Монтана. Спирката на село Охрид пък е най-близо до гарата, на път към Враца и Мездра. В града има общо 11 читалища, като всяко от тях е снабдено със собствена библиотека. Общият брой на библиотечния фонд възлиза на стойност 105 490 броя книги, което определено говори добре за този малък град.

 

 

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker